top of page

dwar il-proġett...

 

dawn huma folji elettroniċi maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju mimlija b’tagħrif lingwistiku, ortografiku, grammatikali u kulturali dwar il-lingwa Maltija. Għandhom l-iskop li l-lingwa tagħna tingħata l-valur li jistħoqqilha speċjalment mill-Maltin li jużawha kontinwament. Dawn il-folji kienu jintbagħtu lil 'il fuq minn 1,000 persuna kull tmiem il-ġimgħa tul is-snin skolastiċi 2013-2014 / 2014-2015. Kull sena dawn ġew ippubblikat f'żewġ volumi bil-għajnuna tal-kumpanija MAYPOLE.

bottom of page